Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение - одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.14 по плана на кв. "МФЗИ" гр. Пловдив

Съобщение