Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение No. 1000-265 / 21.09.2018 г. на основание чл. 32 от ДОПК

Съобщение No. 1000-265 / 21.09.2018 г. на основание чл. 32 от ДОПК