Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение на основание чл.32 от ДОПК

До Стойка Йорданова Тодорова и Иван Димитров Енев

Съобщение