Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 ОТ ДОПК

   НА 30.11.2015 Г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ДИНА ГОЧЕВА ЛЮЦКАНОВА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 14 ОА 478/27.02.2014 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПОСЕТИХ АДРЕС:ГР.ПЛОВДИВ,УЛ.БОГОМИЛ 100,ЕТ.2,АП.4, С ЦЕЛ ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКО ВЗЕМАНЕ ОА-16/26/15.10.2015 Г. НА СНЕЖАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА,С РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО 783.00 С ДДС,ЗА ПЕРИОДА 01.02.2013Г.-30.04.2015Г.,КАКТО И ЛИХВИ НАТРУПАНИ КЪМ МОМЕНТА НА ИЗПЛАЩАНЕТО.СЪЩАТА НЕ БЕШЕ НАМЕРЕНА НА АДРЕСА.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32,АЛ.4 ОТ ДОПК СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН".

 

 

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ РАЙОН "ИЗТОЧЕН"

Файлове за изтегляне
5490512211229111