Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 ОТ ДОПК

   НА 17.12.2015Г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ПЕТЯ НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 15ОА1355/26.05.2015Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПОСТАВИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН",КАКТО СЛЕДВА:

1.ПИСМО ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИЗХ.№1000-794/13.11.2015Г.,ИЗПРАТЕНО НА ЮЛИЯН ЮРИЕВ МАНДАДЖИЕВ С РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО 261,04./С ДДС/ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г.ДО 30.09.2015Г.,КАКТО И ЛИХВИ НАТРУПАНИ КЪМ МОМЕНТА НА ПЛАЩАНЕТО,КАТО СЪЩОТО СЕ ВРЪЩА НЕПОТЪРСЕНО ОТ ПОСОЧЕНОТО ЛИЦЕ.

2.ПИСМО ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИЗХ.№1000-793/13.11.2015Г.,ИЗПРАТЕНО НА МЕРИ МЕЛИНОВА ДИМИТРОВА С РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО 261,04 /С ДДС/ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г. ДО 30.09.2015Г.,КАКТО И ЛИХВИ НАТРУПАНИ КЪМ МОМЕНТА НА ПЛАЩАНЕТО,КАТО СЪЩОТО СЕ ВРЪЩА НЕПОТЪРСЕНО ОТ ПОСОЧЕНОТО ЛИЦЕ.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32,АЛ.4 ОТ ДОПК СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН".

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО:17.12.2015Г.

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА:17.12.2015Г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ОТ ТАБЛОТО И ЕЛ.СТРАНИЦА:28.12.2015Г.

 

ПЕТЯ АРАБАДЖИЙСКА

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ РАЙОН "ИЗТОЧЕН"

Файлове за изтегляне
SAOBShtENIE