Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 ОТ ДОПК

НА 22.02.2016 Г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ПЕТЯ НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 15 ОАА1355/26.05.2015Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПОСТАВИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН" УВЕДОМЛЕНИЕ С ИЗХ.№ 1000-711/12.10.2015Г.,ИЗПРАТЕНА НА ТАНУШ АНГЕЛОВ ПАЛАЗОВ,ПОРАДИ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО,ЧЕ СЪЩОТО СЕ ВРЪЩА НЕПОТЪРСЕНО ОТ ПОСОЧЕНОТО ЛИЦЕ.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32,АЛ.4 ОТ ДОПК СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН".
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА 22.02.2016Г.

СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОНА:22.02.2016Г.

СЪОБЩЕНИЕТО СЕ СВАЛЯ ОТ ТАБЛОТО И ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА 01.03.2016Г.

 

ПЕТЯ АРАБАДЖИЙСКА

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ РАЙОН "ИЗТОЧЕН"

Файлове за изтегляне
СЪОБЩЕНИЕ