Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.32 от ДОПК

На 22.10.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив посетих адрес:гр.Пловдив,ул.Богомил №19,ет.1,ап.2,с цел връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №11/21/25.08.2015г. на Сашо Ангелов Михайлов.Същият не беше намерен на адреса.

На основание чл.32,ал.4 от ДОПК съобщението се поставя на информационното табло и се публикува на електронната страница на Район "Източен".

 

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

Орган по приходите Район "Източен"

 
Файлове за изтегляне

SAOBShtENIE_Na_osnovanie_chl.32_ot_DOPK