Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.32 от ДОПК

На 16.10.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№ 1000-657/23.09.2015г. изпратено на Амет Шабан Реджеп с адрес:гр.Пловдив,ул.Вратцата №12,ет.2,ап.3,като същото се връща непотърсено от посоченото лице.

На основание чл.32,ал.4 от ДОПК съобщението се поставя на информационното табло и се публикува на електронната страница на Район"Източен".

 

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

Орган по приходите Район"Източен"

 
Файлове за изтегляне

SAOBShtENIE_Na_osnovanie_chl.32_ot_DOPK