Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

На 11.11.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№ 1000-736/19.10.2015г. изпратено на Славчо Иванов Пухтев с адрес:гр.Пловдив,ул.Богомил №104,ет.3,ап.8,като същото се връща непотърсено от посоченото лице.

На основание чл.32,ал.4 от ДОПК съобщението се поставя на информационното табло и се публикува на електронната страница на Район "Източен".

 

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

Орган по приходите Район "Източен"

 

Файлове за изтегляне

SAOBShtENIE_Na_osnovanie_chl.32_ot_DOPK