Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Живка Борисова Карагьозова, ул. "Крайречна" No.26, ет.5, ап.19