Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до всички собственици, относно проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 2-нов по плана на ИИЗ-IV част - Пловдив

Съобщение