Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Васил Атанасов Петров , ул. "Крайречна" № 24, ет. 5, ап. 17 гр. Пловдив