Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Снежа Маринова Ковачева, ЖК "Тракия", бл.105 Д, ет.8, ап.31, Пловдив