Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Сенка Павлова Борисова, ул. "Крайречна" No.26, ет.4, ап.17