Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Росица Илиева Келбечева относно Заповед с изх. No. ЗРИ 617/04.12.2017 г.

Съобщение