Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Рангел Желязков Атанасов, ул. "Крайречна" No.12, ет.5, ап.18