Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до "ПОЛАТ-А" ЕООД представлявано от Киро Емилов Иванов

изх.№ 1000-565/05.08.2016г.

Съобщение