Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Петромилка Тодорова Йотовска, ул. "Крайречна" No.24, ет.5, ап.20