Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Петко Радев Пляков, ул."Лотос" No.2 А, ет.5, ап.49, Пловдив