Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Митю Минчев Кирев, ул. "Крайречна" No.14, ет.8, ап.30