Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Иванка Костадинова Ганчева, Бул."Ал. Стамболийски" No.56, ет.2, ап.4, Пловдив