Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Георги Видков Видев, ул. "Крайречна" No.14, ет.7, ап.25