Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Георги Стефанов Бакалов, ул. "Крайречна" No.24, ет.3, ап.9