Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Георги Станчев Коцев, бул."Цариградско Шосе" No.39, бл.201, вх.Е, ет.1, ап.1, гр. Пловдив