Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Георги Славчев Иванов, ул. "Крайречна" No.22, ет.3, ап.9