Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Георги Йорданов Найденов, ул. "Крайречна" No.12, ет.1, ап.1