Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Филип Филипов Асенов , ул. "Зенит" № 15, ет. 1, ап. 1 гр. Пловдив