Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Димитър Александров Александров, ул. "Крайречна" No.20, ет.7, ап.21