Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Александър Милков Държиков във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение