Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение - одобрен проект за ПУП - план за регулация и застрояване

Съобщение