Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Пламен Дим. Цонев, ул. "Църковнонастоятелство" No.27, вх.1, ап.10

Съобщение