Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение Изх. No.1001-340/27.05.2019 г., до живущите в жил. блок ул. "Капина" No.11, 13 и 15

Съобщение Изх. No.1001-340/27.05.2019 г., до живущите в жил. блок ул. "Капина" No.11, 13 и 15