Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП-ПРЗ и РУП за упи ХІХ-525.205 за общ.обс. и произ.дейност, кв. 14 по плана на МФЗ Изток

  1. Съобщение
  2. Чертежи - част 1
  3. Чертежи - част 2