Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на протокол от разглеждане на ПУП-ПРЗ кв.2 - нов по плана на ИИЗ