Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на Протокол №8 т.6 от 19.02.2020 г. на ЕСУТ на Община Пловдив за разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ на част от кв.1 нов по плана на кв. "Изгрев-изток"-Пловдив

  1. ПУП - ПРЗ
  2. Протокол No.8 / 19.02.2020 г. - част. 1
  3. Протокол No.8 / 19.02.2020 г. - част. 2