Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Разрешение за строеж No.2 / 23.01.2020 г.

Разрешение за строеж No.2 / 23.01.2020 г.