Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Разрешение за строеж No.11 / 30.06.2020 г. - "Субира" ООД