Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен” уведомява заинтересованото население, че са изработени: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.21, по плана на кв. „Изгрев” и Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.9, по плана на кв. „Дружба”.

- Район „Централен” на 29.09. 2016г. от 09.00-10.00 часа на  ул.“Христо Г. Данов“ № 39, гр. Пловдив.

- Район „Северен” на 29.09. 2016г. от 13.00-14.00 часа на бул.“Цар Борис III Обединител“ № 22 а, гр. Пловдив.

- Район „Южен” на 29.09. 2016г. от 14.30-15.30 часа  на бул.“Македония“ № 73а,

гр. Пловдив.

- Район „Западен” на 29.09.2016г. от 11.00-12.00 часа на ул.“Вечерница“ № 1а,

гр. Пловдив.

- Район „Тракия” на 29.09.2016г. от 16.00-17.00 часа на  бул.“Освобождение“ № 63,

гр. Пловдив.

- Район „Източен” на 30.09.2016г. от 09.00-10.00 часа на   ул. “Л. Толстой” № 2, гр.Пловдив.