Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район Източен обявява конкурс за деца и ученици на тема "аз обичам природата"

РАЙОН „ ИЗТОЧЕН „ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ТЕМА „ АЗ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА“

РЕГЛАМЕНТ:

 1. Цел
  Подкрепа и популяризиране на детското и ученическо творчество в областта на фотографията
 1. Организатор
  Конкурсът е под патронажа на кмета на район „Източен“ – г-н Иван Стоянов
 2. Общи положения
  Право на участие имат всички деца и ученици от учебните заведения на територия на район „Източен“.
  Могат да участват и деца и ученици, живеещи на територия на района и учещи в други части на града. Период на провеждане: - 13 май- 31 май 2020 г. Обявяване на резултатите – 1 юни.
  С изпращането на своите снимки авторите се съгласяват с условията на конкурса и дават разрешение творбите им да бъдат публикувани.
 1. Условия
  • Всички участници могат да участват с до 2 свои фотографии
  • Допустими са изображения, показващи природни обекти, явления, грижа за природата, флора и фауна. Всяка снимка следва да има заглавие
  • Не се допускат до участие обработени снимки, подменящи действително заснетото изображение
  • Заснемането на лице в анфас на малолетен или непълнолетен следва да е със съгласие на родителя на същия, документирано с прикачена декларация за съгласие
  • Снимките се изпращат в jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb за всяка снимка.
  • Творбите се изпращат изпращат най-късно до 21 май на имейл адрес: obrazovanie@iztochen-plovdiv.bg с придружаваща информация на писмото- трите имена на автора, учебно заведение, адрес и телефон за връзка с детето/родителя.
 2. Награди

Снимки, получени след края на обявения срок, не участват в конкурса