Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РАЙОН "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РАЙОН "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ