Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.56 от ЗУТ,чл.33,ал.9 и ал.10 от НРПОТДОДЕГОТОП

РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Файлове за изтегляне:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ