Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост