Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА РАЙОННА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ /РЕК/ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА РАЙОННА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ/РЕК/ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД ЗРИ-246/22.06.2016г.

Файлове за изтегляне
СЪОБЩЕНИЕ