Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на места по одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ

Файлове за изтегляне:
Обява