Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг за определяне на ползватели на терени, представляващи части от имоти общинска собственост и находящи се в гр.Пловдив, район "Източен", по одобрени от ЕСУТ при район "Източен" схеми за разполагане на стационарни преместваеми обекти с предназначение търговски и други обслужващи дейности

Файлове за изтегляне:
Заповед