Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Процедура за подбор на жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Процедура за подбор на жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020