Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Протокол към Заповед No.ЗРИ – 678/04.11.2020 г.