Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.21, по плана на кв."Изгрев"-гр.Пловдив и Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.9, по плана на кв."Дружба"-гр.Пловдив.

Обява