Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП