Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

На 21.01.2016г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№ 1000-872/08.12.2015г. изпратено на Снежана Николова Николова с адрес:гр.Пловдив,ул.Богомил № 100,ет.2,ап.4,като същото…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

На 21.01.2016г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № ОА 478/27.02.2014 г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№       1000-871/08.12.2015г. изпратено на Ваджип Рамаданов Мустафов с адрес:гр.Пловдив,ул.Кемера…

ЗАПОВЕД №ЗРИ-537/17.12.2015г.

ЗАПОВЕД 537 Файлове за изтегляне: ЗАПОВЕД ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 ОТ ДОПК    НА 17.12.2015Г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ПЕТЯ НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 15ОА1355/26.05.2015Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПОСТАВИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН”ИЗТОЧЕН”,КАКТО СЛЕДВА: 1.ПИСМО ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИЗХ.№1000-794/13.11.2015Г.,ИЗПРАТЕНО…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 ОТ ДОПК    НА 30.11.2015 Г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ДИНА ГОЧЕВА ЛЮЦКАНОВА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 14 ОА 478/27.02.2014 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПОСЕТИХ АДРЕС:ГР.ПЛОВДИВ,УЛ.БОГОМИЛ 100,ЕТ.2,АП.4, С ЦЕЛ ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКО…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 ОТ ДОПК    НА 26.11.2015 Г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ПЕТЯ НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №15ОА1355/26.05.2015Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПОСТАВИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН”ИЗТОЧЕН” ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С ИЗХ.№1000/766/03.11.2015Г.,ИЗПРАТЕНА…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ НА 20.11.2015 г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ДИНА ГОЧЕВА ЛЮЦКАНОВА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №14 ОА 478/27.02.2014 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПОСЕТИХ АДРЕС:ГР.ПЛОВДИВ,УЛ.БОГОМИЛ №100,ЕТ.2,АП.4,С ЦЕЛ ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКО ВЗЕМАНЕ №ОА-16/26/15.10.2015 г.НА СНЕЖАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА,С РАЗМЕР…

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

На 11.11.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№ 1000-736/19.10.2015г. изпратено на Славчо Иванов Пухтев с адрес:гр.Пловдив,ул.Богомил №104,ет.3,ап.8,като същото се…

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК На 22.10.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив посетих адрес:гр.Пловдив,ул.Богомил №19,ет.1,ап.2,с цел връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане №11/21/25.08.2015г. на…

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК На 16.10.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№ 1000-657/23.09.2015г. изпратено на Амет Шабан…